Свет
24. October 2020 - 15:16

Анкета: Гледачите на дебатата Трамп го опишале како „лажго“, Бајден – „претседателски“

Најновата анкета на Аксиос и „СервејМанки“ спроведена веднаш по последната претседателска дебата, укажува дека најчест збор употребуван од гледачите да го опишат настапот на Трамп бил „лажго“, а настапот на Џо Бајден го опишале како „претседателски“. 

Останати најчести изрази на гледачите за опис на настапот на Трамп биле „лаги“, „силен“, „претседателски“ и „детски“. Додека во описите за настапот на Бајден се истакнуваат зборовите „лажго“, „слаб“, „очекувано“, и „чесен“. 

Најголем дел од испитаните гледачи дебатата ја опишале како „информативна“, потоа „Трамп“, па следуват „Бајден“, „цивилна“ и „досадна“. 

Од анкетата се дознава и дека Бајден го фаворизирале 46 отсто од гледачите, а не го фаворизираат 42 отсто, додека кај Трамп овој сооднос е 42 проценти фаворизираат, 52 проценти не фаворизираат. 

Шеесет и четири отсто од гледачите, вклучувајќи и незначително мнозинство републиканци, укажале дека правилото да се исклучува микрофонот ја направило дебатата подобра.