Македонија
23. March 2019 - 18:47

Во подготовки Едукативен центар за безбедност и здравје при работа во Источно-планскиот регион

Заврши дводневната работилница во Делчево, како дел од проектот „Едукативен центар за безбедност и здравје при работа во Источен плански регион“. Регионалниот центар за застапување од Делчево го стартуваше на почетокот од 2019 година и истиот, како што информираше координаторот Родне Деолска, е продолжение на минатогодишниот проект што се однесуваше на промовирање на стандарди за безбедност и здравје при работа.

– Проектот што ќе се реализира во период од осум месеци ќе биде поделен во три фази. Првата фаза е комплетно наменета за работилници за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации во делот на организациска самопроценка, управување со човечки ресурси и финансиско работење. Втората фаза е наменета за активности поврзани со формирање на мрежа на граѓански организации, кои дел од својата работа ќе ја насочат кон промовирања и залагања во областа безбедност и здравје при работа, информира Деолска.

Додава дека овие активности ќе бидат регулирани со потпишување меморандум за воспоставување мрежа и акциски план врз основа на кој ќе се одвива работењето на мрежата.

Проектот предвидува и трета фаза што ќе се одвива паралелно со првите две, а се однесува на формирање центар за безбедност и здравје при работа за Источен-плански регион. Целни групи во рамки на третата фаза ќе бидат граѓанските организации, бизнис секторот, стручната јавност и медиумите од Источно-планскиот регион.

Проектот е финансиран од Европската Унија, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа.