Бизнис
11. May 2016 - 13:56

Во март издадени 196 одобренија за градење

Во март годинава се издадени 196 одобренија за градење, што е за 17,6 отсто помалку во однос на истиот месец во 2015-та, соопшти Државниот завод за статистика.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 2.925.448.000 денари што е за 23.8% помалку во однос на истиот месец од претходната година. 

Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 116 (59.2%) се наменети за објекти од високоградба, 32 (16.3%) за објекти од нискоградба и 48 (24.5%) за објекти за реконструкција. 

Од вкупно 196 објекти, на 120 (61.2%) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 76 (38.8%) објекти инвеститори се деловни субјекти. 

Во извештајниот период е предвидена изградба на 527 станови, со вкупна корисна површина од 42.545 метри квадратни.