Македонија
12. July 2019 - 12:28

Во Македонија малку се искористени капацитетите на обновливите извори на енергија

Во Хрватска, Германија и Холандија постојат еколошки општини кои сами си произведуваат електрична енергија од обновливи извори.