Македонија
30. јуни 2021 - 16:34

Во Македонија има три пати повеќе диви депонии од населени места