Македонија
13. December 2016 - 15:09

Во Кочани доставени нови 1.603 барања за легализација

Од вкупно поднесените 5.988 барања за легализација на дивоградби од 2011 година во општина Кочани остануваат за решавање уште 2.407.

Документацијата за нив со геодетски елаборат, согласно законскиот рок, треба да се комплетира до крајот на овој месец. 

Од општината истакнуваат дека во најголем дел од документацијата недостасува геодетскиот елаборат. 

Досега се решени 3.536 барања, а се одбиени 45 барања на граѓани за кои не постоеле услови објектот да им биде легализиран. 

Во вториот рок за легализација на дивоградбите, барања за легализација доставиле 1.603 граѓани, за кои рокот за докомплетирање на документацијата истекува на 31 декември 2017 година.