Македонија
29. November 2016 - 13:13

Во Делчево и Македонска Каменица ќе бидат засадени 17 илјади садници

На територијата на Делчево и Македонска Каменица во рамки на утрешната акција „Ден на дрвото“ ќе бидат засадени 17 илјади садници на површина од 6,5 хектари. Ќе бидат засадени и 4 илјади садници во урбаните средини во Делчево и Македонска Каменица.

Како што истакна Јордан Димитровски, директор на ПЕ на Македонски шуми, „Голак“ Делчево, на територјата на двете општини ќе се сади на две локации.

- Првата локација е на територијата на општина Македонска Каменица, во селото Дулица, во месноста Кузминец и тоа на површина од 3 хектари, каде е планирано да се посадат 7 илјади садници од багрем и бор. Додека во Делчево, ќе се сади на површина од 3,5 хектари кај селото Драмче, месноста Омар. Овде е планирано да се посадат 10 илјади садници, рече Димитровски.

Тој додаде дека во урбаниот дел на Делчево, покрај Кејот на Брегалница во потегот на спортската сала и тениските терени, планирано е да се посадат 2 илјади садници, чемпрес и јавор, а во индустрискиот дел на Македонска Каменица ќе се посадат 2 илјади садници од чемпрес, багрем и јавор.

Инаку, од расадникот на ПЕ „Голак“ Делчево за потребите на оваа акција се дистрибуирани над 30 илјади садници на чемпрес, багрем и бор до претпријатијата во Скопје за пошумување на обиколницата и во општина Ѓорче Петров.