Македонија
16. November 2019 - 17:04

ВМРО-ДПМНЕ: Власта да им ја даде законски утврдената плата на вработените во образованието

Ги повикуваме СДСМ и Заев да почнат со исплаќање на платите според колективниот договор потпишан во 2010 година каде што платата ќе им изнесува според коефициентот на сложеност за пресметка на плата од 2,533, кој се множи со минималната плата и во тој случај платата ќе им изнесува 31.660 денари.  СДСМ и Заев мора да прекинат со манипулативниот популизам.