Македонија
1. јуни 2017 - 15:07

Управата за заштита на културното наследство во нова зграда

 Управата за заштита на културното наследство, која е во состав на Министерството за култура,  се всели во нов поголем работен простор, во објект на ул. Павел Шатев, бр. 3 во Скопје. Покрај новиот простор, вработените добија и комплетно нова работна опрема.

- Особено се екипираше и одделот во кој стартуваше оформувањето на дигиталниот катастар на културното наследство вклучувајќи го и археолошкото наследство на Република Македонија, за чија реализација во февруари беше изработена и доставена до Управата физибилити студија врз чија основа очекуваме во најскоро време да се внесат најзначајните културни добра врз катастарска основа, соопшти Управата, која досега беше во исти простории на Министерството за култура.