Бизнис
10. August 2018 - 21:53

УЈП објави оглас: Распродажба на автомобили по багателни цени

Управата за јавни приходи објави оглас за продажба на движни и недвижни предмети. Се продаваат автомобили од марките Мерцедес, Фиат, Сеат, Форд и Фолксваген

На листата на работи за продажба се најдоа и ниви, деловни простории, подземни гаражи, телевизории и уметнички слики. Аукцијата е закажана за 27 август.

За работите кои се предмет на електронска јавна аукција, според информациите од УЈП, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирани и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните и недвижните ствари, најдоцна до 17 август во трезорска сметка на Министерство за финансии.

Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција.

Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.

Работите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.

За работите кои се предмет на електронска слободна комерцијална продажба), сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.