Македонија
8. March 2018 - 11:23

Туристите од Србија најбројни во Дојран, домашните најпосакувани

На патот кон плажите во Грција туристите од Србија се почесто го одбираат Дојран како место за одмор, но и ден - два да поминат овде. Тоа е причина за зголемен интерес за отворање на туристички капацитети, а туристичките работници велат дека туристите од Македонија се најпоскаувани.

.be