Македонија
25. July 2021 - 13:35

Теренската вакцинација продолжува утре во повеќе населени места

Mинистерството за здравство ги објави населените места на кои утре, понеделник 26 јули 2021 година, ќе се одвива теренската вакцинација.

Теренската вакцинација ќе се одвива во следните населени места:

Тетово – Палчиште, Новаке, Камењане, Синичани, Урвич, Јеловјане 

Гостивар – Равен, Здуње, Јеловце, Печково 

Берово – Будинарци 

Свети Николе – Дорфулија, Каратманово 

Струга – Мислешево, Мороишта 

Неготино – Тимјаник 

Пробиштип – Неокази 

Кочaни – Бели 

Кичево – Колибари, Трапчин Дол, Длапкин Дол 

Битола – Могила, Радобор, Д.Чарлија, Будаково, Трап

Македонски Брод – Белица, Драговдол, Модриште 

Велес – Градско 

Теренската вакцинација без закажување започна од 12 јули годинава, во над сто населени места во сите општини ни државава.

Министерството за здравство секојдневно информира за денот и местата за теренско вакцинирање против Ковид-19.