Македонија
13. July 2021 - 16:02

Теренската вакцинација продолжува утре во над 70 населени места

Теренската вакцинација продолжува и утре во над 70 населени места, соопшти Министерството за здравство.

Министерството попладнево информира дека вакцинацијата ќе се одвива во следниве населени места:

Скопје – Петровец, Ржаничино, Огњанци, Ќојлија, Горно Коњари, Средно Коњари, Долно Коњари, Чифлик, Сушица, Катланово;

Кратово – Туралево, Шлегово;

Виница – Пеклани, Трсино, Трстија;

Демир Хисар – Стругово, Кутретино, Суводол;

Струга – Мислодежда, Богојци, Поум;

Крушево – Бучин;

Ростуше – Маврови Анови;

Струмица – Раборци, Попчево;

Неготино – Црвени Брегови, Курија, Војшаници;

Пробиштип – Ратавица;

Валандово – Дедели и Собри;

Берово – Двориште;

Кочани – Спанчево;

Кичево – Црвивци, Мамудовци;

Кавадарци – Сопот, Марена;

Битола – Буково, Крстоар, Бистрица, Олевени, Барешани, Канино;

Охрид – Горно и Долно Средоречје, Грко Поле, Лешани, Велмеј, Брежани;

Македонски Брод – Брест;

Велес – Мелница, Лисиче, Г. Врановци;

Крива Паланка – Жидилово, Узем;

Кумановски и Липковски регион – Младо Нагоричане, Војник, Стрезовце, Орах, Ругинце, Дренак, Клечовце, Зубовце, Јачинце, Довезенце, Бељаковце, Мургаш, Новосељане и Косматац;

Штип – Стар Караорман, Нов Караорман, Таринци;

Од Министерството посочуваат дека процесот за теренска вакцинација е организиран во соработка со здравствените домови од секој град, локалната самоуправа и месните заедници, додавајќи дека секојдневно ќе информираат преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид-19.