Македонија
2. August 2016 - 13:08

Сведоштво: Како загина Даме Груев

Република Македонија денеска ги одбележува двата историски Илиндена – 113 години од почетокот на Илинденското востание и 72 години од Првото заседание на АСНОМ.

Историските факти јасно покажуваат дека чувството за македонската национална свест било развиено уште кога нашата земја била поробена од Османлиите.

Уште поголем доказ за тоа се сведоштвата на македонските граѓани кои го преживеале Илинденското востание, како ова на дедо Ефтим и баба Ванѓа кои раскажувааткако погинал Даме Груев и многу други случки од тоа време.