Македонија
25. July 2018 - 9:36

Студии на Европскиот центар за мир и развој на Универзитетот за мир на ОН

Студиски програми на меѓународни постдипломски специјалистички, магистерски и докторски студии во различни области во академската 2018/2019 година од октомври во Скопје овозможува Европскиот центар за мир и развој (ECPD - European Center For Peace And Development) на Универзитетот за мир основан од Обединети нации.

Академската година почнува на 28 октомври 2018, а наставата на меѓународните програми ќе ја изведуваат водечки професори и експерти од САД, Јапонија и од повеќе европски земји. 

Студиските програми нудат современи знаења, вештини и искуства, како и диплома на Универзитетот за мир, основан од Обединети нации, меѓународно призната и валидна во сите земји членки на ОН, вклучувајќи ја и Република Македонија.

- Наставата ќе се изведува во Скопје. Програмите се инспирирани од највисоките стандарди на меѓународните достигнувања, академските знаења и искуства, соопшти Европскиот центар за мир и развој  и додава дека ужива целосна академска слобода неопходна за постигнување на своите цели, особено во однос на изборот на предметите и методите на истражување со цел за мир и трансфер на знаењето и развојот. 

Достапни се постдипломски специјалистички, магистерски и докторски студии за Економска дипломатија, Право на ЕУ и Меѓународно деловно право, Меѓународни финансии и банкарство, Глобална школа во здравството, Националната безбедност, Мировни студии, човекови права и безбедност, Ромолошки студии, Развој на човечки ресурси; Развој на природни ресурси, Социјален и економски развој, Научен и технолошки развој, Одржлив развој, Културен развој, Стратешки, Финансиски, Проектен, Здравствен, Спортски, Урбан и Еколошки менаџмент, Менаџмент во локалната самоуправа и јавниот сектор, Производствен менаџмент и управување со квалитетот, Менаџмент на природни катастрофи и вонредни ситуации, МБА студии, Меѓународна соработка и развој.

Меѓу активностите се и истражувачки проекти и студии значајни за мирот и развојот, научни средби, симпозиуми, конференции, курсеви и семинари, објавување периодични списанија, книги и трудови од научните средби, студии и други научни трудови, придонесува за мир, разбирање, соработка, национално и меѓуетничко помирување, верска толеранција, решавање на конфликтите и безбедноста.

Заинтересираните кандидати за повеќе детали може да се информираат на веб-страниците: www.ecpd.org.rs  и  www.ecpdorg.net, во ЕЦПД Регионален институт за развојни студии на ул. „Наум Наумовски Борче“ 50/2-16, 1000 Скопје, на мејлот: ecpdrirs@t.mk и на телефоните:  02 6090 290 и 071 908 630.