Македонија
7. July 2017 - 18:42

Сител тема: Патлиџан туризмот, како популарно го нарекуваат, е вообичаен феномен на Балканот