Македонија
27. January 2021 - 12:28

Сиа Виста: 60% од граѓаните сметаат дека институциите немаат капацитет да спроведат попис

Институтот за стратегии, истражувања и анализи СИА ВИСТА за сопствени потреби направи анкета на јавното мислење за таргетирани актуелни прашања. Анкетата е спроведена телефонски во период од 11.01.2021 - 15.01.2021 врз 1.119 испитаници при што е водено сметка за демографската структура и етничката припадност. При анализата опфатени се сите изборни единици. Маргиналната грешка е плус, минус 1.5%.

1. Дали мислите дека државните институции имаат капацитет за спроведување на фер и објективен попис?ОДГОВОР

ПРОЦЕНТИ

НЕМААТ КАПАЦИТЕТ

59.2%

ИМААТ КАПАЦИТЕТ

35.5%

ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ

3.7%

НЕ ЗНАМ

1.6%

 

2. Дали сметате дека попис во време на Ковид пандемија го загрозува вашето здравје?ОДГОВОР

ПРОЦЕНТИ

ДА ГО ЗАГРОЗУВА

49.3%

НЕ, НЕ ГО ЗАГРОУВА

34.4%

НЕМАМ СТАВ, ЕКСПЕРТИТЕ ДА ПРОЦЕНАТ

15%

НЕ ЗНАМ

1.3%

 

3. Дали сметате дека потребен е политички консензус за оддржување на попис?ОДГОВОРИ

ПРОЦЕНТИ

ДА, ПОТРЕБЕН Е

56.2%

НЕ, НЕМА ПОТРЕБА

35.4%

ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ

6.7%

НЕ ЗНАМ

1.7%