Живот
20. March 2016 - 10:05

Што значи пролетната рамноденица?

 
Првиот официјален ден на пролетта во северната хемисферa – пролетната рамноденица, е ден кога она што го дефинирале како “замислена земјина оска” стои мирно, сонцето изгрева точно на исток а заоѓа точно на географскиот запад. Equinox (рамноденица) доаѓа од латински и значи еднаква ноќ.
Во сите древни култури ширум светот, ова е денот кога започнува пролетта, а многу традиции и празници се поврзани со промената на временските услови и будењето на природата.
 
Пролетната и есенската рамноденица, заедно со летната долгоденица и зимската краткоденица се четири важни маркери за човечкиот живот во текот на годината. Од сега, па до есенската рамноденица, на северната хемисфера на планетата Земја денот ќе трае подолго, а времето ќе биде потопло.
 
Во некои култури е зачувано и преданието дека на рамноденица земјата стои рамно, па затоа на овој ден јајце можело да стои исправено, без да паѓа.