Развојот на оваа социјална услуга, како дел од спроведувањето на сеопфатната социјална реформа во земјава, е финансиран од Проектот за подобрување на социјалните услуги, што го спроведува Министерството за труд и социјална политика, со поддршка на Светска банка. Услугата има за цел да го подобри и одржи здравјето на старите лица во нивното семејно окружување преку помош во извршувањето на активностите од секојдневниот живот, се додава во соопштението на МТСП.