Македонија
5. March 2018 - 9:13

Седница на Советот на Град Скопје

Советот на Град Скопје ќе ја одржи првата вонредна седница. 

На дневен ред на седницата е Предлог – програма за изменување и дополнување на програмата за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во градот Скопје за 2018 годин, како и Предлог – програмата за изменување и дополнување на програмата за финансирање на проекти за развој на занаетчиство, угостителство и трговија во Град Скопје, за 2018 година.