Македонија
4. December 2017 - 11:43

Се намалува водостојот на реките

Водостоите на сите реки во Македонија се повисоки од просекот за декември, но се во опаѓање во споредба со вчера со исклучок на Вардар кај Демир Капија каде што нивото е речиси исто како и претходниот ден.

Според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), нивото на природните езера е благо зголемено во однос на просекот за декември. Дојранското Езеро е за 74 сантиметри повисоко од „0“ кота, Охридското за 15, додека Преспанското е за 4,17 метри пониско од дозволениот минимум.