Бизнис
9. March 2017 - 20:16

РКЕ од следната година ќе ја утврдува цената на водата

Од први јануари следната година , регулаторна комисија за енергетика ќе ја одредува цената на водата. Новиот тарифник прво ќе се воведе во поголемите општини, оние со над 10 илјади жители,а од 2019 и во останатите.  Регулаторот ќе има задача да ја утврди највисоката и најниската граница за цената на водата. Потоа градочаланикот и советот на Општината ќе треба да утврдат износ кои ќе се движи во тие граници. Ако тоа не го направат , крајниот збор за тоа колку ќе чини водата ќе го има регулаторот. 

Споре Петров, сеуште е висок и процентот на загуба на вода во системот за што се одговорни и менаџментите на водоснабдителните компании.  Потенцира дека   загубата нема во целост да им се признае како трошок

Стен ап- Лани во јануари со новите измени во законот за енерегетика, регулаторната комиисија за енерегтика доби обврска да ја одредувува цената  на водата за пиење. Поради вкавата надлежност  составот на регулаторното тело е дополнето со уште двајца експерти. Ваквата праксакаде регулаторно тело одредува цена на вода се применува во многу европски земји.