Македонија
8. July 2015 - 8:21

Резултати од истражување за транспарентноста на општините

Здружението Млади eвропски федералисти – Куманово (ЏЕФ Македонија) ќе ги презентира резултатите од истражувањето „Општинските веб-страници под лупа – транспарентност на општините при објавување информации од јавен карактер“, со посебен фокус на скопските општини, вклучително и Град Скопје. 

Истражувањето е спроведено во рамки на проектот „Советниците дискутираат, граѓаните читаат. Како до потранспарентни локални совети?“, чија цел е да ја зголеми транспарентноста и пристапот до информации од јавен карактер на локално ниво, како предуслов за ефективен граѓански ангажман и влијание врз одлуките на општинските совети.
 
Имплементиран е во рамки на проектот „Мрежа од граѓански организации за ефикасно граѓанско учество“, спроведен од Метаморфозис и Македонски центар за европско образование.