Бизнис
5. December 2018 - 16:46

Работниците не ги знаат своите права, здруженијата брааат подобрување на условите за работа

Работните места секојдневно одземаат животи . И покрај претпоставките дека градежништвото е број  еден убиец сепак пред него е земјоделството . Огромен број на луѓе   кои се занимаваат како семејства и индивидуалци со земјоделски работи најчесто настрадуваат на работа од машините кои ги користат и отровните материи кои ги употребуваат .Годишно 3500 луѓе заболуваат од карцином од здружението за заштита при работа сметат дека голем дел од нив овие болести ги добиле на работните места.

Работниците многу малки знаат за своите права на работното место ,државите треба да изнајдат начини да ја подобрат безбедноста и условите за работа.

Инаку според извештаите на македонското здружение за заштита при работа годишно во просек се случуваат 40тина смртни случаи на работните места .