Бизнис
12. May 2016 - 8:23

Работилница „Препознавање на дискриминација врз основа на хендикеп“

По повод Европската недела за независно живеење на лицата со хендикеп денеска ќе се одржи работилница на тема „Препознавање на дискриминација врз основа на хендикеп“.

Работилницата е во организација на Полио Плус – движење против хендикеп, поддржан од програмата Цивик Мобилитас и Балканската независна мрежа на организации на лица со хендикеп (БИДФ), во соработка со Македонското здружение на млади правници, во рамки на проект поддржан од Фондацијата отворено општество Будимпешта.

Целта на оваа работилница е да го претстави концептот на недискриминација кон лицата со хендикеп, на лицата со хендикеп. Препознавањето на дискриминацијата врз основа на хендикеп од самите лица со хендикеп е многу важен чекор кон понатамошното остварување на првата на овие лица. Дискриминацијата врз основа на хендикеп, како една од клучните заштитни карактеристики со Законот за спречување и заштита од дискриминација, во своите најчести појавни форми опфаќа:непристапни и недостапни грдби, околина и јавни површини за непречено движење на лицата со хендикеп, сегрегирано образование во „специјални“ училишта за овие лица, сегрегирано вработување во „заштитни“ фирми, како и значителна системска и законска дискриминација во повеќе сфери на живеењето.