Македонија
10. May 2017 - 8:58

Промоција на Почетната студија за домување на Ромите во Општина Чаир

Во рамки на проектот “Правата на домување кај Ромите за одржлив урбан развој”, денеска во општина Чаир ќе биде промовирана „Почетна студија за домувањето на Ромите во Општина Чаир“ во организација на Хабитат Македонија и Сумнал.

Целта на Почетната студија е утврдување на состојбите во домувањето и урбанизацијата во ромската населба во Општината.

За подготовка на оваа Студија била спроведена теренска анкета со која биле опфатени 736 домаќинства од ромската населба Топаана, а прашањата во анкета биле поврзани со состојбите во домот и локалната средина во која живее ромската популација.

Проектот “Правата на домување кај Ромите за одржлив урбан развој” е финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Хабитат Македонија во соработка со граѓанските организации РОМА С.О.С од Прилеп, Черења од Штип и Сумнал од Скопје.