Македонија
18. May 2016 - 13:20

Пролетна дератизација во општина Аеродром

Во општина Аеродром се врши пролетна дератизација со која ќе се опфатат 2.500 шахти со 7.500 мамци, вклучувајќи ги и основните училишта.

Дератизацијата на глодачите ја врши Институтот за јавно здравје-Скопје.