Македонија
4. October 2016 - 10:06

Проект за подобрување на „меките“ вештини кај младите во општина Гази Баба

Развивање и подобрување на „меки“ вештини кај младите и невработени лица од општина Гази Баба со цел нивен поуспешен влез на пазарот на трудот или во високото академско образование има за цел проектот „Инвестираме во вештините на нашите млади граѓани, инвестираме во нашата општина“.

Обуките се спроведуваат во средните училишта „Михајло Пупин“, „Боро Петрушевски“, „Панче Арсовски“ и „8 Септември“.

Преку обуките, како што информираат организаторите, ќе се зголеми самодовербата на учениците ќе ја подобрат сопствената презентацијата и успешно ќе ги презентираат своите квалитети пред идните потенцијални работодавaчи или академската заедница.

Проектот „Инвестираме во вештините на нашите млади граѓани, инвестираме во нашата општина“ е финансиски поддржан од општина Гази Баба, а го имплементира здружението на граѓани „Концепт плус“.