Македонија
14. јуни 2021 - 8:57

Продолжение на собраниската Комисија за политички систем

Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците денеска ќе ја продолжи 27. седница на која на дневен ред се годишни извештаи на четири државни институции.

Комисијата ќе ги разгледа годишниот извештај на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето на почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2020 година, годишниот извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, годишниот извештај за работата на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен и годишниот извештај на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.