Македонија
3. December 2015 - 8:42

Презентација на резултатите од проектот за управување со водите

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска ќе се обрати на завршниот настан за проектот „Техничка помош за зајакнување на институционалните капацитети за усогласување и имплементација на законската регулатива во областа на управување со водите“.

Проектот се спроведува со поддршка од Европската унија.