Бизнис
25. April 2017 - 8:12

Презентација на проектот „Програма за (само)вработување на самохрани мајки“

Бизнис конфедерацијата на Македонија во соработка со Институтот за менаџмент поддршка и Здружението на бизнис жени на Македонија, денеска ќе го презентира проектот „Програма за (само)вработување на самохрани мајки“.

Проектот, кој се спроведува во рамки на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013, во текот на 2017 година првенствено ќе ги опфати самохраните невработени мајки кои живеат на територија на Скопје, Штип и Битола,  невработени жени и жртви на семејно насилство.

Цел на програмата е да се развие модел за поддршка на самохрани мајки и жени-жртви на семејно насилство во процесот на нивно вработување и само-вработување.

Проектот е финансиран од Европската унија.