Македонија
30. December 2015 - 8:36

Презентација „Историја, култура и традиција на Власите во Крушево“

Во рамки на проектот „Унапредување на човековите права и заштита на малцинствата во Југоисточна Европа“ финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Советот на Европа, во текот на 2015 година, Општина Крушево го реализира проектот „Денови на влашката култура“.

Во таа насока денеска во Крушево ќе се одржи презентацијата на тема „Историја, култура и традиција на Власите во Крушево“, а ќе бидат доделени и награди на најдобрите песни на влашки јазик напишани од учениците од ООУ „Никола Карев“ Крушево кои го изучуваат влашкиот јазик, во рамки на Конкурсот за творење на песни на влашки јазик на слободна тема.