Македонија
12. August 2016 - 14:12

Препорака од Комисијата за заразни болести за жителите од поплавените подрачја

Во рамки на секојдневните мерки и препораки, а со цел заштита на здравјето на жителите во загрозените подрачја од поплавите во Скопскиот регион, Комисијата за заразни болести препорачува на ранливите групи од овие подрачја доколку имаат можност привремено да престојуваат кај нивни роднини или познаници надвор од подрачјата опфатени со поплавите, а доколку немаат таква можност и услови, се препорачува лицата да се пријават на контролните пунктови во населените места Сингелиќ и Стајковци, со цел нивно сместување во соодветни објекти.

Оваа препорака е во согласност со политиките и стратегиите на меѓународните организации за справување со поплави и заштита на здравјето на ранливите групи. Препораката од Комисијата за заразни болести е со цел заштита на нивното здравје и престој во соодветни и безбедни услови, како и заштита од евентуална појава и ширење на заразни заболувања. Станува збор за времена превентивна препорака до комплетното расчистување на теренот во поплавените подрачја и обезбедување соодветни санитарно-хигиенски услови за живеење во домовите.

Оваа превентивна препорака се однесува на следните ранливи групи: деца до 14 годишна возраст со нивните мајки, инвалиди и инвалидизирани лица, лица со пречки во развојот, психички болни лица, лица на дијализа, хемофиличари, бремени жени, неподвижни лица, лица со преживеан инсулт, хронично болни лица, и лица над 70-годишна возраст, кои живеат во подрачјата кои беа зафатени со поплавите.