Бизнис
11. February 2016 - 8:42

Прелиминарна распределба на социјални станови во Демир Хисар

Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денеска ќе присуствува на прелиминарната распределба на социјални станови во Демир Хисар.

На почетокот на овој месец, Мисајловски присуствуваше на прелиминарната, електронска распределба на 76 социјални станови во Прилеп.

Според огласот што Министерството за транспорт и врски го објави во октомври минатата година, право на учество имаат деца без родители или родителска грижа, корисници на социјална помош, лица погодени од елементарни-природни непогоди, инвалидни лица, лица припадници на ромската заедница социјално загрозени согласно стратегијата за Ромите на РМ, самохрани родители и слепи лица корисници на социјална или постојана парична помош.