Македонија
24. December 2015 - 14:09

Потпишан договор за пречистителна станица во Струмица

Министерството за животна средина и просторно планирање, општина Струмица и јавното комунално претпријатие „Комуналец“ од Струмица денеска во Скопје потпишаа договор за изградба на пречистителна станица за отпадни води.

Договорот го потпишаа министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири, градоначалникот на Општина Струмица, Зоран Заев и директорот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, Зоран Ѓеоргиев.

Вкупната вредност на договорот за градба на овој инфраструктурен проект изнесува 8,4 милиони евра, а средствата се обезбедени преку Инструментот на ЕУ за претпристапна помош (ИПА) предвиден во рамки на Оперативната програма за регионален развој 2007-2013 и кофинансиран од Буџетот на Република Македонија.

Пречистителната станица ќе се гради со капацитет за 53.500 жители и ќе ги прочистува урбаните отпадни води од подрачјето на општината, како и индустриските отпадни води кои се испуштаат во канализациониот систем. Планирано е да се прочистуваат урбаните отпадни води од градот и населените места Баница, Добрејци, Градско Балдовци, Сачево, Дабиле, Муртино, Просениково, како и отпадните води од индустриската економска зона Сачево.

- Со изградбата на пречистителната станица значајно ќе се придонесе кон подобрување на кавалитетот на водите во реката Тракајна и реката Струмица и ќе се обезбеди заштита на Моноспитовското блато, се вели во соопштението од општина Струмица.