Бизнис
5. August 2016 - 13:23

Поповолни оценките на градежниците за економската состојба на претпријатијата

Градежниците ја оценуваат економската состојба на своите претпријатија во второто тримесечје од годинава како поповолна во однос на претходната. Според податоците на Државниот завод за статистика, нивните оценки се поповолни и за финансиската статојба и оценката за сегашната состојба за порачки. 

Нивните очекувања за бројот на вработени се дека ќе се зголеми во наредните три месеци.  Во наредниот период се очекува продажните цени да се намалат, a бројната состојба и квалитетот на механизацијата и опремата во второто тримесечје од 2016 година се над нормалата.

Најголемо влијание на ограничувањето за подобрување на тековната градежна активност имаат зголемените трошоци за материјали со 21,4 отсто, зголемени финансиски трошоци, односно камати со 16,1 отсто, 
конкуренција во сопствениот сектор со 13,9 отсто и немањето побарувачка со 13,4 отсто.