Македонија
21. January 2016 - 15:31

Подобрени условите на следење настава за околу 2.900 ученици во Гевгелиско

За околу 2.900 ученици од општина Гевгелија, кои денеска се вратија во училишните клупи во првиот ден од второто полугодие на учебната година, во текот на измината година се реализирани мерки за подобрување на условите за нивниот престој и за следење на образовниот процес.

Конкретно, во основното образование во општината лани биле вложени околу 6 милиони денари за подобрување на условите за настава од кои најмногу или 2,6 милиони денари биле инвестирани во основното училиште „Владо Кантарџиев“ во Гевгелија за набавка на нови нагледни средства и лектири, за нов училишен мебел, за замена на врати, реновирање тоалети и за варосување на подрачните училишта во Богородица и Мрзенци.

Во текот на минатата година условите за следење настава на многу повисоко ниво се подигнати и во основното училиште „Ристо Шуклев“ во Негорци каде биле вложени 1,9 милиони денари пред се за реконструкција на соблекувалните во спортската сала, за набавка на нови нагледни средства, нов училишен мебел, за набавка на нов разгласен систем и за целосна реконтрукција на подрачното училиште во подпланинското село Кованец во кое по подолго време денеска повторно се слушна детскиот џагор.