Македонија
14. October 2019 - 18:34

Oпштина Велес објави јавен повик субвенционирање на дел од трошоците на граѓаните за набавка енергетски ефикасно грејно тело

Општина Велес со цел да ги стимулира жителите (домаќинствата) за примена на почисто гориво и поквалитетни печки за затоплување на своите домови, кои имаат повисока енергетска ефикасност и пониски емисии во воздухот, ќе субвенционира дел ид трошоците за ваквата набавка.

Субвенционирањето важи за грејни тела купени од денот на објавување на Јавниот повик до денот на неговото авршување на 25 октомври. Согласно одлуката на Општина Велес, субвенции до најмногу 15 илјади денари ќе можат да добијат 34 велешки семејства.

Како што информираат од Општина Велес, предност ќе имат семејствата со невработен(и) родител(и), корисници на социјална помош, семејства со член од маргинализирана група, инвалидизирано или хендикепирано лице, како и самохран родител.

Тие појаснуваат дека не се ограничуват и другите семејства, корисници на печки на дрва, нафта или јаглен да аплицират на повикот. Финансиските средства  утврдени со Одлука од Советот  се доделуваат до целосно исцрпување на истите од Буџетот на општината определени за таа намена.