Македонија
4. March 2016 - 15:06

Општина Гевгелија развива систем за управување согласно стандардите ИСО

Општина Гевгелија изведува, одржува и развива систем за управување соодветно на барањата на стандардот ИСО, стои во извештајот што денеска го објави Словенечкиот институт за квалитет врз основа на обновената проверка за примената на стандардот во 2015 година.

Општина Гевгелија, се наведува во извештајот, покажува високо ниво на прифаќање на стандардот, негова имплементација во водење на процесите и нивно постојанно пододобрување.

Во отежнати услови,поради бегалската криза, општина Гевгелија успеала со активна работа да обезбеди услови за непречено работење и живеење на своите граѓани.

Покрај ова, се вели во извештајот, сите преземени активности и реализирани проекти, како и остварената буџетска политика во 2015 година, недвосмилено покажуваат дека општина Гевгелија успешно се справува со проблемите наметнати од бегалската криза.