Македонија
9. April 2018 - 10:24

Општина Центар адаптираше простор за времен престој на децата со церебрална парализа

Од наредната недела, 40 деца од Центарот за деца со церебрална парализа ќе се преселат во нов времен објект до ООУ „11 Октомври“, кој е во сопственост на општина Центар.

- Поради изградбата на новото училиште во населбата Капиштец, имаше потреба од дислокација на Центарот. Но, и условите за престој на децата во досегашниот објект не беа на потребното ниво, соопшти општина Центар.

Новата локација е со површина од 250 метри квадратни и е целосно адаптирана за престој на овие лица. Изградена е рампа за пристап до улицата. Овој објект ќе биде нивно катче за престој, рекреација и забава во текот на периодот до изградба на училиштето. Новиот простор е во согласност со стандардите за пристапност, движење и опслужување на лицата кои се движат со помагала со соодветно прилагодени тоалети.

Објектот, општина Центар ќе го предаде на Министерството за труд и социјална политика, кое треба да ја пресели опремата. Децата ќе имаат физиотерапевтска и дефектолошка поддршка по сите принципи и стандарди.

По изградбата, тие добиваат на користење 300 метри квадратни простор и најсовремени услови во новото училиште „Капиштец“.