Интернет
29. September 2015 - 14:38

Опција за исклучување на автоматските видеa кои се вклучуваат на Фејсбук

 
Социјалната мрежа Фејсбук во последно време внесе многу новитети, а некои од нив ги нервираат корисниците.
 
Најновата измена која ја направија од Фесјбук е тоа што сега видеата на вашиот профил автоматски се вклучуваат.
 
Доколку и вас ве нервира оваа промена, сега можете да ја исклучите таа опција.
 
За да го направите тоа, потребно е да одите во Settings (или Поставки, доколку менито ви е на македонски јазик).
 
Потоа од лева страна ќе видите опција Videos, па кога ќе стиснете на Videos потребно е опцијата Auto play videos да ја подесите на Off.