Македонија
7. October 2016 - 21:14

Охрид како најголем туристички центар да нема семејства кои ќе бидат без кров над својата глава

Охрид како најголем туристички центар да нема семејства кои ќе бидат без кров над својата глава дециден е директорот на АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор Цветко Грозданов. Остануваат уште две семејства на социјално ранливи групи на кои треба да им бидат доделени социјани станови а на три фамилии им се одземени бидејќи не се грижеле за нив ги давале под закуп или ги изнајмувале на трети лица.

Начини за добивање на социјален стан , замена на станови ,регулирање со лифтовите се само дел од прашањата од страна на граѓаните на отворениот ден со акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор.

Инаку нови  социјални станови моментално се градат во Гостивар ,Македонски Брод и Кочани.