Македонија
4. November 2015 - 17:22

Нова опрема за просториите на месните заедници во Македонска Каменица

Нова опрема во висина од 1.330.000 денари ќе добијат просториите на месните заедници во сите села во Македонска Каменица.

Градоначалникот Дарко Митевски истакна дека ова се прави со цел  жителите од населените рурални  места во просториите на месните заедници да имаат идентични услови за работа и престој, како и урбаните заедници.

- Согласно со барањата на МЗ и на жителите, ние како општина спроведовме  јавна набавка за  100 маси и 200 клупи кои се распоредени во селските средини, во зградите на МЗ и зградите кои се наоѓаат покрај селските гробишта каде се извршуваат верски обреди. Практично, сите селски згради се ставени во употреба, опремени се со мебел и ставени на располагање на жителите, рече Митевски.

Изминатиов период, Македонска Каменица реновираше и изгради 10  објекти во селските средини за потребите на МЗ. Во населените места во Каменица живеат околу 1.500 жители. Со подобрување на условите за нивни престој во овие простории, Каменица очекува и поактивно учество на жителите во креирањето на локалниот план за равој на руралните средини.