Македонија
17. November 2017 - 17:21

Нема казни за несовесните возачи кои прскаат пешаци

Ако сте пешак на скопските улици не ви е доволен само чадор за да се заштитите од дождот. Доколку нема полицаец до вас, тешко ќе докажете дека некој ве испрскал на улица. Граѓаните можат да пријават во полиција но казна ќе биде изречена само доколу се  обезбедедат потребните докази. Од почетокот на годинава МВР нема регистрирано ниту еден ваков прекршок.

- Согласно законот, доколку прекршокот е утврден од страна на полициски службеник лично или со помош на соодветни технички средства, полицискиот службеник составува записник и на сторителот му издава Мандатен платен налог за уплата на предвидената глоба. Во случај кога прекршокот не е констатиран од полициски службеник, пешакот може да поднесе пријава за што ќе се состави записник.

Пешаците се жалат дека ретко кој од возачите внимава да не ги испрска. Малкумина од нив се информирани дека можат да пријават во полиција. Револтирани се од несовесните учесници во сообраќајот но и од локалните власти кои според нив , не водат доволно грижа за чистењето на  одводните шахти и сливници.

Законот предвидува казни во висина од 35 евра или 15 негативни бода за несовесните возачи. Во услови кога на коловозот има вода, возачот е должен да ја приспособи брзината за да не ги испрска пешаците, велосипедистите и оние кои возат мотоцикли.