Македонија
8. March 2018 - 17:24

Надојдениот Вардар ги поплави домовите и имотите на жителите на Јегуновце и околните села