Македонија
4. April 2016 - 17:41

На спортските терени на Факултетот за физичка култура при ДУТ студенти се дружеа со деца со аутизам

На спортските терени на Факултетот за физичка култура при Државниот универзитет во Тетово, студентите денеска се дружеа со деца со аутизам од Тетово, Гостивар и Дебар.

Според професорот од ДУТ, Беџет Точи, спортот може да послужи како алатка за унапредуваше на целокупното психофизичко здравје на децата со аутизам, но и да го подобри нивното социјално вклучување во секојдневниот живот, а истовремено овие деца можат да постигнат и врвни спортски резултати.

-Последниве десеттина години организираме вакви настани не само за овој ден, туку постојано и со учениците од основните училишта „Кикиш“ и „Лирија“ каде специјални паралелки. Сметаме дека аутистите се најдискриминирани од сите ранливи категории бидејќи нема никаква помош и со нив општеството се помалку се занимава. Согласно законските прописи ваквите деца треба да одат во училишта заедно со другите ученици но се уште повеќе игнорирани од средината и институциите, изјави Точи.

Претседателот на невладиното здружение „Порака“, Беким Аме изјави дека имаат 22 членови родители на аутистични деца.

- Очекуваме дека вакви активности ќе се организираат и кај нас, рече Аме.

Волонтерите и другите лица вклучени во работата со децата со аутизам, но и друга попреченост очекуваат поголема подршка од државата со стручен кадар како логопеди, дефектолози и стручњаци за физикална терапија.