Бизнис
31. March 2016 - 20:40

На Македонија и претстои добра економска иднина

На Македонија и престои добра економска иднина и покрај глобалните економски  трбулнеции и политичките случувања во земјава, оценуваат  домашните експерти.  Сугерираат дека за позитивни ефекти на краток рок потребна е поголема соработка со регионот, а  за подобурвање на состојбата на долг рок обезбедување на пазар со повеќе од два милиони потрошувачи.

Според банкарите Македонија успеа да го задржи и нивото  на кредитирање и на штедење. А уште една  позитиван работа е и тоа што расте кредитирањето во земјите од Унијата кои се наши најголеми трговски партнери. 

Во европската унија каматите се пниски тие имаат вишок средства за штедење кои чќе заршат во земјите во развој кои пак ќе ги плаќаат кредитите со малку повисока стапка . Во Макеоднија се повисоки зошто има доста профитабилни  проекти кои се сигурност дека ќе бидат парите вратени, рече Глигор Бишев генерален директор на Шпаркасе банка

Странските дипломати во земјава пак сугерираат дека политичките случувања мора да го најдат крајот , зошто економијата не може да се равзива во такви околности.  Минатата гоина се заокружи со раст од 3,7 отсто, а годинава се очекеува да достигне до 4 проценти.