Македонија
30. September 2017 - 14:26

Министерство за здравство: Трите починати бебиња се од високоризични бремености

Трите починати новороденчиња од 21 септември на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје биле од високоризични бремености завршени со предвремено породување и имале ниска родилна тежина, утврдила стручна комисија. Министерството за здравство соопшти дека сите овие ризик-фактори го отежнуваат преживувањето на новородените деца и ја зголемуваат стапката на морбидитет и морталитет.

- Врз основа на разгледаната медицинска документација и разговорите со здравствените работници од страна на Комисијата се констатира дека е постапено во согласност со предвидените медицински протоколи, соодветен третман пред породувањето, правилна индикација за оперативно завршување на предвремено започнато породување, запазени анестезиолошки процедури, успешно спроведена примарна стабилизација на новородените, како и соодветно спроведена постнатална интензивна нега и терапија, се наведува во соопштението.

Минатиот четврток на Клиниката за гинекологија и акушерство починаа три новороденчиња - две машки и едно женско. Едното машко новороденче е родено со екстремно мала тежина, женското новороденче е од мајка која имала хипертензија и инфекција, додека второто машко новороденче е од ризична бременост. 

Во соопштението се додава дека Министерството за здравство во моментот е фокусирано на изготвување посебна стратегија со дефинирање конкретни мерки и активности за унапредување на гинеколошката здравствена заштита на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, како и во сите породилишта во државата.