Македонија
28. јуни 2019 - 12:07

Министерство за здравство: Оперативен зафат за промена на полот нема да постои на сметка на фондот