Бизнис
5. September 2016 - 14:06

Македонска Каменица инкасирала околу милион денари од втората продажба на државно земјиште

Општина Македонска Каменица инкасирала околу 1 милион денари  од втората продажба на неизградено државно земјиште на која се лицитираше за четири парцели за индивидуално домување и две парцели за комерцијални објекти во градот.

Како што истакна денеска градоначалникот Дарко Митевски,  ова е втора обајва за продажба на државно неизградено земјиште во Општина Македонска Каменица.
 
- На електронската аукција се продадоа три парцели, една  за индивидуално домување,  а две за комерцијални објекти, додека за  останатите три парцели беше постигната нереално висока цени и до моментов се немаат уплатено средствата, за да бидат потпишани договори за нивно откупување, истакна Митевски.
 
Тој додаде дека општината се подготвува за објава на нова продажба на парцели со која ќе бидат опфатени нови четири парцели за индивидуално домување и двајца поголеми парцели за колективно домување, како и 10-ина парцели во индустриската зона во М. Каменица наменети за лесна и незагадувачка индустрија.